1. Darwinova evolúcia ako algoritmus, kódovanie, lokálne prehľadávanie.
  2. Genetický algoritmus, genetické programovanie, teoretické základy, použitie na riešenie kombinatoriálnych pr oblémov
  3. Metóda evolučnej stratégie, metóda simulovaného žíhania
  4. Evolučný prístup k neurónovým sieťam
  5. umelý život