Základné pojmy. Slepé metódy prehľadávania, heuristiky. Vlastnosti algoritmu A*. Abstrakcie problémov a generovanie heuristík. Prehľadávanie AND/OR stromov. Kvantitatívne heuristiky. Riešenie problémov predikátovým kalkulom.