1. História odboru a neurobiológia. 2. perceptrón, učenie s učiteľom. 3. Viacvrstvové Dopredné NS. 3. Trénovanie dopredných NS. 4. Praktické aplikácie dopredných NS na aproximačné a klasifikačné úlohy. 5. RBF siete a známkované učenie, hranie hier. 7. časová štruktúra v dátach a Rekurentné NS. 8. Trénovani e RNS. 9. Aplikácie RNS. 10. Samoorganizácia v NS, učenie bez učiteľa. 11. Stochastické optimalizačné algoritmy (simulované žíhanie, genetické algoritmy). 12. Aplikácie SOA, robotika.