Učenie sa z príkladov. Koncepty, učenie sa konceptov. Induktívna inferencia. Modely identifikácie konceptov: presná identifikácia, PAC (Probably Approximately Correct) učenie, aktívne učenie. Occamova britva. Analýza rôznych reprezentačných schém z pohžadu učenia: booleovské funkcie v disjunktívnom normálnom tvare, rozhodovacie stromy, deterministické konečné automaty, geometricky definované hypotézy, neurónové siete. Hlasovacie schémy, boosting. Aplikácie metód strojového učenia v oblasti dolovania dát (data mining). Induktívne logické programovanie.

 

 

 

 

 

L( 0L (Lindenmayer) systémy bez interakcie, tabulkovo riadené (T0L), grafovo riadené (TOL), rozšírené (E0L) systémy, ich rastové funkcie. Dospelé jazyky. E0L schémy. Vzahy s gramatikami Chomského hierarchie. Synchronizácia a komunikácia. L systémy s interakciou (IL). Niektoré aplikácie.