Strojové učenie
zimný semester 2002/2003

Prednášky:
Tibor Hegedüs || 16.9.-17.12. || pondelok 15.40-17.15, poslucháreň I || utorok 10.40-11.25, poslucháreň III
Cvičenia:
Tibor Hegedüs || 17.9.-17.12. || utorok 11.30-12.15, poslucháreň III

Bodované cvičenia: 29.10.

Take-Home Exam!

Hodnotenie: cvičenia (15 bodov) + skúška (30 bodov) = celkovo 45 bodov
Cvičenia:
Skúška:
Celkovo:
Cieľ predmetu:
Oboznámiť so základnými matematickými modelmi učenia skúmanými v oblasti strojového učenia. Formalizácia a analýza rôznych algoritmických procesov metódami výpočtovej teórie učenia.
Stručný sylabus:
História strojového učenia. Učenie sa z príkladov. Koncepty, učenie sa konceptov. Inductive bias. Priestor verzií. Algoritmus odstraňovania kandidátov. Induktívne vytváranie rozhodovacích stromov: algoritmus ID3. Neurónové siete, perceptrón. Induktívna inferencia. Výpočtová teória učenia. Modely identifikácie konceptov: presná identifikácia, PAC (Probably Approximately Correct) učenie, aktívne učenie. Occamova britva. Analýza rôznych reprezentačných schém z pohľadu učenia: booleovské funkcie v disjunktívnom normálnom tvare, rozhodovacie stromy, deterministické konečné automaty, geometricky definované hypotézy, neurónové siete. Hlasovacie schémy, boosting. Aplikácie metód strojového učenia v oblasti dolovania dát (data mining). Induktívne logické programovanie.
Literatúra:
  1. M. Anthony, N. Biggs: Computational Learning Theory. Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
  2. M. Kearns, U. Vazirani: An Introduction to Computational Learning Theory. MIT Press, Cambridge, MA, 1994.
  3. N. Nilsson: Introduction to Machine Learning. Rukopis knihy, 1996.
  4. T. Mitchell: Machine Learning. McGraw-Hill, New York, 1997.
  5. P. Návrat a kol.: Umelá inteligencia. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2002.Kontakt: hegedus@fmph.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 25.10.2002