Hlavná stránka
Domáce úlohy

Rasťo Královič


Vitajte na stránke predmetu Teória algoritmov. Predmet je zameraný na metódy riešenia "ťažkých" optimalizačných problémov. Hlavným ťažiskom sú aproximatívne algoritmy: triedy PO, NPO, APX, PTAS, FPTAS, techniky návrhu a analýzy aproximatívnych algoritmov, odhady aproximovateľnosti, technika randomizácie.

Predmet predpokladá základné vedomosti z teórie formálnych jazykov a teórie zložitosti.

Predmet je zakončený skúškou, ktorá má písomnú (riešenie príkladov) a ústnu (teória) časť.

Privítal by som Vaše komentáre a pripomienky k jeho priebehu a návrhy do budúcnosti.
mail

Literatúra: (v prípade záujmu môžem požičať)

Lokálne prístupné materiály Materiály na internete (Rád privítam ďalšie zujímavé linky.)