Úvod do paralelného programovania

12.2.1999


Click here to start


Table of Contents

Úvod do paralelného programovania

Základné crty teórie, ktorú budeme pouzívat:

UNITY

Príklad: Urcenie termínu schôdzky

UNITY riešenia

UNITY riešenia 2

UNITY riešenia 3

UNITY Program Structure

UNITY Program Structure 2

UNITY Program Structure 3

UNITY Program Structure 4

UNITY Program Structure 5

UNITY Program Structure 6: Assign section

UNITY Program Structure 7: Initially section

UNITY Program Structure 8: Initially section, príklady

Sorting

Binomial Coefficients

UNITY Program Structure 9: Always section

UNITY Program Structure 10

Programming Logic

Dokazovanie tvrdení o priradovacích príkazoch

Kvantifikované tvrdenia

Výpoctový model

Základné pojmy

Unless

Špeciálne prípady unless (stable, invariant)

Ensures

Leads-to

Pevný bod

Theorems about unless

Theorems about unless 2

Theorems about unless 3

Theorems about ensures

Theorems about ensures 2

Theorems about leads-to

Theorems about leads-to 2

Theorems about leads-to 3

Theorems about leads-to 4

Indukcný princíp pre leads-to

Theorems about FP

Architektúry a zobrazenia, ASM

Architektúry a zobrazenia, DS

Architektúry a zobrazenia, SM

Architektúry a zobrazenia, SM 2

Read-only schéma

Shared-variable schéma

Ekvacionálna schéma

Jednopríkazová schéma

Výpocet maxima, SA

Výpocet maxima, PA

Výpocet maxima, PA 2

Najkratšia cesta

Najkratšia cesta 2: stratégia

Najkratšia cesta 3: stratégia

Najkratšia cesta 4

Najkratšia cesta, SA

Najkratšia cesta, SA 2

Najkratšia cesta, PSA

Najkratšia cesta, PSA 2

Najkratšia cesta, ASM

Najkratšia cesta, ASM 2

Najkratšia cesta, ASM 3

Porovnanie dvoch neklesajúcich postupností

Porovnanie dvoch neklesajúcich postupností 2

Porovnanie dvoch neklesajúcich postupností 3, PA

Dosiahnutelnost v orientovanom grafe G = (V, E)

Silmulácia Petriho sietí

Readers?Writers Problem

Readers?Writers Problem 2

Readers?Writers Problem 3

Readers?Writers Problem 4

Spojenie programov

Spojenie programov 2

Spojenie programov 3

Protokol na komunikáciu cez chybové kanály (Faulty channels)

Faulty channels 2

Faulty channels 3

Faulty channels 4

Faulty channels 5

Faulty channels 6 ? Chybné kanály

Faulty channels 7 ? Safety vlastnosti

Faulty channels 8 ? Progress vlastnosti

Faulty channels 9 ? Program FC

Faulty channels 10 ? Protokol...

Faulty channels 11 ? ...a jeho správnost

Faulty channels 12 ? Optimalizácia

Global snapshots

Global snapshots 2

Global snapshots 3

Global snapshots 4

Global snapshots 5 ? Hlavná myšlienka

Global snapshots 6

Global snapshots 7

Global snapshots 8

Global snapshots 9

Global snapshots 10

Global snapshots 11

Vecerajúci filozofi

Vecerajúci filozofi 2

Vecerajúci filozofi 3

Vecerajúci filozofi: Spec1

Vecerajúci filozofi: Spec2

Vecerajúci filozofi: Spec2

Vecerajúci filozofi: Spec3

Vecerajúci filozofi: Spec4

Vecerajúci filozofi: Spec4

Vecerajúci filozofi: Spec5

Vecerajúci filozofi: Spec5

Vecerajúci filozofi: Program pre os

Byzantská dohoda

Byzantská dohoda: Spec1

Byzantská dohoda: Spec2

Byzantská dohoda: Spec2

Byzantská dohoda: Spec3

Byzantská dohoda: Spec3

Byzantská dohoda: Spec3

Byzantská dohoda: Spec4

Byzantská dohoda: Program

Triedenie

Triedenie

Triedenie ? Jednoduché riešenia

Triedenie ? Jednoduché riešenia

Triedenie ? Sekvencné architektúry

Triedenie ? Sekvencné architektúry

Triedenie ? Sekvencné architektúry

Triedenie ? Sekvencné architektúry

Triedenie ? Paralelné architektúry (synchrónne)

Triedenie ? Rank sort

Temporálne logiky

Lineárna temporálna logika

Propozicná lineárna temporálna logika

Branching temporálna logika

Propozicná branching temporálna logika

Propozicná branching temporálna logika

Deduktívne systémy

Deduktívne systémy 2

Model checking

Temporálne logiky ? obrázky