Symbolické programovanie a LISP, zima 2000/2001

(vychádza z prednášky Funkcionálne programovanie, Ivan Kalaš)
Petrovič Pavol, Ústav Informatiky, č.d. 15
e-mail: ppetrovi@dent.ii.fmph.uniba.sk
www k prednáške: http://www.ii.fmph.uniba.sk/vyuka/lisp

 

Last Updated on 09-Nov-2000
By Petrovic Pavol
E-mail: ppetrovi@dent.ii.fmph.uniba.sk