Úvod do umelej inteligencie

Literatúra: Russell S., Norvig, P.: Artificial Intelligence. A Modern Approach

Skúška:
50% krížovky
50% písomka na konci semestra

Krížovky: (zadanie sa neodovzdáva, body získate začiatkom decembra na spoločnom turnaji - pripravte si programy do 1.12.):
napíšte program, ktorý generuje krížovku. Jej vstupom je dvojrozmerné pole (zoznam zoznamov), ktorého prvky sú:

# - ak políčko je čierne
" " medzera - ak je prázdne a treba mu dať písmenko

Slová sa vyberajú zo slovníka - môžete ho akýmkoľvek spôsobom predspracovať, ale nesmie obsahovať nijaké slovo naviac.
Vyskúšajte si to napríklad na týchto krížovkách.

Bonus body získate za program, ktorý generuje najdlhšiu palyndromickú vetu v slovenčine.

Vysledky krizoviek

Vysledky pisomky

Zhodou okolností Stuart Rusell na Berkeley prednáša rovnaký kurz, lokálna kópia študijných materiálov je nižšie. 


Syllabus 
Introduction to Artificial Intelligence


Lecture Topic Readings in AIMA
Sept 18 Introduction, history Chapter 1
18 Intelligent agents Chapter 2
Oct 25 Uninformed search Chapter 3 (except CSPs)
25 Informed search Chapter 4 (except CSPs)
2 Constraint satisfaction AIMA2e Ch.5
2 Game-playing Chapter 5
9 Logical agents & propositional logic Chapter 6; AIMA2e Ch.7
9 First-order logic Chapter 7
16 Inference in first-order logic Chapter 9, 10.2-3
  16 Resolution, logic programming
23 Planning Chapter 11
23 Planning, plan execution Chapter 13
  30 Uncertainty, probability AIMA2e Ch. 13
30 Probabilistic reasoning systems AIMA2e Ch.14
Nov 6 Probabilistic reasoning systems contd.
6 Hidden Markov models, speech AIMA2e Ch.15
13 Optimal decisions under uncertainty Chapter 16
  13 Optimal sequential decisions Chapter 17.1 - 17.3
20 Learning Chapter 18
20 Neural networks Chapter 19.1 - 19.5
27 Natural language processing Chapter 22
27 Natural language processing contd.
Dec 4 Perception/vision Chapter 24
  4 Robotics Chapter 25
11 Philosophical foundations Chapters 26 and 27
  18 Final