next Obsah
Obsah

Neurónové siete
Inžiniersky prístup
(2. diel)

Peter Sinčák
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Elektrotechnická fakulta
Technická Univerzita Košice
e-mail: sincak@ccsun.tuke.sk
&
Gabriela Andrejková
Katedra matematickej informatiky
Prírodovedecká fakulta
Univerzita P.J. Šafárika, Košice
e-mail: andrejk@kosice.upjs.sk

next
CIG Homepage(E-mail us!)